PM och rasförteckning till utställningen

Välkomna till vår utställning 19 maj!
Det är 61 hundar anmälda av 34 olika raser.
Kontroll av vaccination sker mellan kl. 08.00-10.30 och vi startar bedömningen av valpar kl. 09.00.

OBS! Inget utskick via brev alltså, nummerlapp hämtas på plats.

Mer info och pdf-fil finns här….