PM och Rasförteckning

Välkomna till vår utställning 7 maj!
Det är 59 hundar anmälda av 34 olika raser.
Kontroll av vaccination sker mellan kl. 09.00-11.30 och vi startar bedömningen av valpar kl. 10.00.

OBS! Inget utskick via brev alltså, nummerlapp hämtas på plats.

Mer info och pdf-fil finns här….