BPH – datum 2021

Inplanerade BPH år 2021
Välkommen med din anmälan via formuläret som finns här…

18 maj  – FULLT
   
   1 juni – FULLT 
   8 juni – FULLT
12 juni – Rasbeskrivning Perroklubben – FULLT
13 juni – FULLT
22 juni – FULLT

22 juli eftermiddag   

Några fler datum kommer senare…

Mer info: Ulla, tel. 070-398 51 78
OBS! Ny mailadress:  fam3.andersson@gmail.com

*****************************************************************************

På www.skk.se finns mycket information om BPH: www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/