BPH – datum 2019

Inplanerade BPH år 2019
Välkommen med din anmälan via formuläret som finns här…

14 maj     Em/Kväll – FULLT
19 maj      Dag – Stabijhoun kullbeskr. – FULLT
30 maj      Dag – FULLT
31 maj      Dag – FULLT

10 juni      Em/kväll – FULLT
11 juni      Em/kväll – FULLT
24 juni      Em/kväll
25 juni      Em/kväll – FULLT

20 juli        Dag – Drentklubben

Höstens datum annonseras senare…

Mer info: Ulla, tel. 070-398 51 78,
OBS! Ny mailadress:  fam3.andersson@gmail.com

*****************************************************************************

På www.skk.se finns mycket information om BPH: www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/